Re: [SPAM] Re: Wandystan: Wandnie o Al-Rajnie


Alojzy Pupka
 

2013/3/24 L. <llll@vp.pl>:

kto wymyśli ładnego człowieka w kapeluszu? weny nie mam do autopromocji...
W duchu pojednania lewantyńskiego zeswatajmy v-semitów z dwu stron frontu.
Czyżby to był Rabbi Elijahu Rozenkranc? A może inna ważna postać udzielają-
ca się w dawnej sarmackiej gminie żydowskiej? (Aj waj, Mosze Kephas?)
Nie pamiętam już na pewno.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Isidor_Kaufmann_-_Man_With_Fur_Hat_-_Google_Art_Project.jpg

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.