Re: Wandystan: Wróciłam


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Kolektywizm bardzo OK. Ale z drugiej strony kolektywizacja w Mandrago-
racie ZAWSZE i w KAŻDEJ dziedzinie była dobrowolna. I myślę że tak
powinno zostać.
I dlatego mówiłem o obowiązku paterotycznym, a nie prawnym.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.