Re: Wandystan: Wróciłam


"Podpułkownik Winnicki
 

Znakomicie, że Towarzyszka wraca.
W dniu 3 kwietnia 2013 09:53 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Pupka!


Kolektywizm bardzo OK. Ale z drugiej strony kolektywizacja w Mandrago-
racie ZAWSZE i w KAŻDEJ dziedzinie była dobrowolna. I myślę że tak
powinno zostać.
I dlatego mówiłem o obowiązku paterotycznym, a nie prawnym.

--
☭ PTR
--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.