Re: Wandystan: Wróciłam


Alojzy Pupka
 

2013/4/3 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

o obowiązku paterotycznym
W erotycznym kontekście, pat zawsze będzie wiązał się z przykrymi
obowiązkami!


--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.