Ekswandyfikacja Khanda


Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Mandragor-senior publicznie przyzna? sie; do z?os'liwego i nies?usznego
zwalczania opcji wandejskiej.

Be;dzie konstytucyjne. Wprowadzenie tego nie wymaga nak?adów pracy
wie;kszych niz. znikome i NIE jest sprzeczne z za?oz.eniami systemu.
Napisa? on tak niedawno w debacie o ma?z.en'stwach w parlamencie KS, co
przeczy wczes'niejszym próbom wprowadzenia takiej regulacji przez
Komunistyczna; Partie; Sarmacji.


W ogóle w debacie nad ww. sprawa; mandragor-senior uparcie ?ama?
Artikiel LXIX: Sa; limesy, których przekraczac' nie wolno. W sposób
uporczywy a natarczywy odwo?ywa? sie; do reala i opium dla ludu, stawia?
tezy na temat tzw. prawa naturalnego które stoja; w jawnej sprzecznos'ci
z nauczaniem s'wieckiego kos'cio?a.


Nie wiem, czy to sa; dostateczne przes?anki, aby wnioskowac' do Kasztelu
Gandalfa o ekwandyfikacje;. Co sa;dzicie, Towarzysze? A moz.e sa; dalsze
argumenty?

Wandos?awie;!

--
Zoidberg Cedenba?
[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.