DoĹźynanie KS?


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

Widziałem, że Khand ma szaleństwo w oczach, kiedy mówił o prawach
autorskich itp. Nie sądziłem jednak, bo dość sensownie później się
wypowiadał, że zabierze Sarmacji części Sarmacji. Rozumiem wkład, czas,
twórczość, ale czy kolejne władze nie powinny żądać od nowego księcia
jakichś zapewnień, że nie pójdzie z zabawkami do domu, kiedy skończy się
bawić?

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.