Re: Wandystan: Zadanie wykonane


Tow. Radziecki
 

Czołem Wander!

wicked witch of the north to dopiero teraz bedziecie mieli.
? Kogo macie na myśli?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.