Ogłoszenia protonalne protonat polowy


Helmut Walterycz
 

Wanda z nami!

Tow. Radziecki, obiecaliście coś komuś w sprawie znaczków/ząbków, jak nie chcecie się, to dajcie głos, sam zrobię.

Protonat polowy ogłasza stan podwyższonej gotowości bojowej. Bojowe posterunki wandofekcyjne ustawiono na przystankach tramwajowych Gennosse-Wanda-Stadt, w kioskach z pieczywem chrupkim i niechrupkim świeckiego miasta Wandowice, w miastach i wsiach Mandragoratu jak również na burgburgskim starym mieście oraz w wybranych punktach dalszej zagranicy. Nawiązano współpracę z Związkiem Zawodowym Szwaczek Baridajskich - jednostki terenowe udzielają pomocy wandofekcyjnej w godzinach pracy. Wandofikacja pomoże usunąć plewy monarchofaszyzmu z waszych dusz i godnie przeżyć okres Szturmu i Drangu.

Protonat polowy napomina, że Wanda rzekł kiedyś "Luzujcie poślady!" [I Mchs 1,13].

W celu monitorowania wandejskich interesów ludowych, protonat polowy we współpracy ze Wszechkolejarskim Wszechwandejskim Kolejarskim Związkiem Zawodowym prowadzi obserwację drożności liniii kolejowych, a również obserwacje życia w sarmackich wioskach i miastach. Wymarłe miasta to szalenie istotne punkty strategiczne, uprasza się wszystkich obywateli o powszechny monitoring bliskiej zagranicy!

Wandosławię,

--
Cedenbał dalajwanda Zoidberg
Protonat Polowy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.