Re: Wandystan: Operacja "Pięść Pannewitza"

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

Zajebiste!!!~

...szkoda tylko, że twojego autorstwa ;)


--
Ola Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.