Awara


Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

http://en.wikipedia.org/wiki/Awara_(film) <http://en.wikipedia.org/wiki/Awara_%28film%29> - w świetle operacji Pięść Pannewitza MUSIMY to obejrzeć!

Pozdrawiam,

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.