Re: Wandystan: Operacja "Pięść Pannewitza"


Ola Hughson <f.helyanvy@...>
 

W dniu 22 kwietnia 2013 11:52 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:


Ssij moje ogólnoksztąłcące suty, wilczku :*

Wiem, że chciałbyś, ale wedle mej wiedzy, me technikalne usta są
niekompatybilmne z twoimi lamerskimi ogólnokształcącymi sutami więc, sry.

Inb4 "żyję w 2013 i wiem, że Czechosłowacja nadal istnieje."

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.