Re: Prosba o potwierdzenie

pmk
 

MAP:
Przepraszam, że w takiej formie, ale nie chcę ryzykować
obudzenia kolejnej osoby w środku nocy.
Wybaczamy. I tak jakoś z godzinę później pies mnie
obudził.--
Karolina

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Prośba o potwierdzenie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10785&p=108593#p108593.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.