Re: Prosba o potwierdzenie

pmk
 

MAP:
Towarzyszko Radziecka,
proszę o potwierdzenie informacji dotyczących wandejskiej
części koronacji Obywatela Wiśnickiego.
Przepraszam, że w takiej formie, ale nie chcę ryzykować
obudzenia kolejnej osoby w środku nocy.
Potwierdzam - plan zagospodarowania naszej części imprezy
pozostaje taki, jaki zadeklarowano - dokonano w tym zakresie
konsultacji społecznych.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Prośba o potwierdzenie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10785&p=108595#p108595.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.