Re: Wandystan: Awara

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Hahah, chyba nawet Operacja nie przekona mnie do obejrzenia
z przyjemnością wytworu kinematografii z okolic półwyspu dekań-
skiego :D:D:D
A dziś zapuszczam torrenta. ZOBACZYMY SIE PO DRUGIEJ STRONIE.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.