Re: Wandystan: Ogłoszenia protonalne protonat polowy

Alojzy Pupka
 

W dniu 23 kwietnia 2013 15:12 użytkownik Prezerwatyw Tradycja
Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

(...) jeżeli logo miałoby w ogóle być
jeszcze wykorzystywane.
Tak sobie myślę... a może by zorganizować pocztę wandejską, zrobić
ciupakkomanderową stronę, regularnie robić konkursy na znaczki
z nagrodami, ogłaszane ogólnie sarmacko itd.? Logo to akurat mały
problem, dałoby się nawet sam znaczek, bez napisu. Systemu
z klaserami i zbieraniem nie chce mi się dłubać, zresztą to już było,
ale można by je np. w limitowanych edycjach 3, czy 5 egzemplarzy
wydawać, licytować i każdy by już sobie o swój klaser dbał sam,
rynek wtórny mógłby przecież działać jak ze sprzedażą Rozstrzelania
Armina. Hm?

Kolorystykę STONOWAŁEM.
Ale wciąż SSIE :D

Wzięte z oryginału - jakiś ładnie zeskanowany znaczek z google image
(zaczerpnięty z jakiegoś amerykańskiego niebieskiego)
Jeeeeeeeeeeeeeeeeebany. Bardzo dobry koncept, kradnę.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.