Re: Wandystan: Ogłoszenia protonalne protonat polowy

Paweł Ciupak
 

W dniu 26.04.2013 o 13:26 Alojzy Pupka-Bumbum <@alojzypupka>
pisze:

Ale wciąż SSIE :D
W kulturze wandejskiej jak coś "ssie", to chyba dobrze, c'nie?

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać!
Dreamlandka obywatelstwem, Wandejka duchem.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.