Re: Wandystan: Ogłoszenia protonalne protonat polowy

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

Ktos mi może wyjasnić, czemu z waszej listy kiedyś dostawałem e-maile w
porządnym, pornosocjalistycznym plaintekście, a teraz w jakimś
monarchofaszystoradetzkim HTMLu?

--
Ola Hughson


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.