Re: Wandystan: Awara

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Plakat mają całkiem całkiem
Torrent wolno zasysa, mało sidów :(

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.