Re: Wandystan: pomnik gdzieś w MW

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Ale to pomnik synnego monarchofaszysty Aleksandra Iwanowicza
Macedonowa! Jaki artowni chyba musia tam zawiesi flag
Wandystanu...
A co wy mnie tu wrog monarchofasz propagand siejecie! I e niby ja w to
uwierz? PHI

Pomnik Macedonowa stoi gdzie indziej :) To jest pomnik znanego oficera
SAL, Gocze Deczewa, przywdcy kontrwywiadu SAL
(DziE-CZErezwyczajnych-WAndystanu, std nazwisko). Ja osobicie wol
jego pomnik w pozycji bezkonnej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Statue_of_Goce_Del%C4%8Dev_in_Skopje.jpg
Ha, wspaniale! Lec zoy hod

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.