Re: Wandystan: pomnik gdzieś w MW

Tow. Radziecki
 

Czołem Lepki!

A co wy mnie tu wrogą monarchofaszą propagandę siejecie! I że niby ja w to
uwierzę? PHI
Słusznie. Macedonow nie był monarchofaszystą, ale bohaterskiem kretem
SB w środowiskach antydemokratycznej emigracji sarmackiej w latach 60.
Doprowadził do całkowitego rozkładu faszystowskie ruchy "odrodzenia
narodowego". Zginął w nieszczęśliwym wypadku, stratowany przez stado
brugijskich kurczaków.

Ha, wspaniale! Lecę złożyć hołd
Gocze Dełczew to wspaniała postać.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.