Re: Wandystan: Ankiety wandejskie - nowa odsłona

Tow. Radziecki
 

Czołem Lepki!

tendencyjne, manipulacja! Biją mnie Scholandczycy!
Penisami po twarzy!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.