Re: Wandystan: Churał Ludowy - mamy go!

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Podoba mi się styl, w jakim wchodzimy do tego Churału, SWAG!
#YOLO

13. postanowienie, aj waj!
To po co je wydawaliście?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.