Re: Wandystan: Ankiety wandejskie - nowa odsłona

Alojzy Pupka
 

2013/4/30 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

tendencyjne, manipulacja! Biją mnie Scholandczycy!
Penisami po twarzy!
A to aby nie był tradycyjny erbokański rytuał, zapoczątkowany
przez Kaworu Nagisę i traktowany jako wyraz sympatii wobec
mężczyzny¹? Co z tym wspólnego mieliby Szkolandowie?

1 ― wariant żeński to tzw. bukkake, opisane po raz pierwszy
przez słynnego etnografa, Rainera von Steinberga alias Lud-
wika Bourbona, trendsettera jeśli chodzi o przybieranie nazwisk
dynastycznych przez bekowych ludzi, por. np.: Fryderyk Ho-
henzollern.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.