Re: Wandystan: Churał Ludowy - mamy go!

Alojzy Pupka
 

2013/4/30 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

#YOLO
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_4.jpg
#InstaRad

To po co je wydawaliście?
To nie ja, to Mandragor Jutrzenki z upoważnienia Kolektywu.
Chyba będę mu za to kręcił wora, że nie pomyślał o świeckim
prawie liczb.

−−
Pupka-Bumbum
Mandragor Socjogramu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.