Re: Zglaszenie kandydatur do ChL

pmk
 

Gratuluję wszystkim wybranych Towarzyszom Kwiatonom wyboru,
a wszystkim Towarzyszom Obywatelom dobrego wyboru!--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Zgłaszenie kandydatur do ChL pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10794&p=108885#p108885.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.