Re: Wandystan: Churał Ludowy - mamy go!

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_4.jpg
#InstaRad
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_181_145.png

To nie ja, to Mandragor Jutrzenki z upoważnienia Kolektywu.
Chyba będę mu za to kręcił wora, że nie pomyślał o świeckim
prawie liczb.
Na pewno zasłużył.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.