Re: Wandystan: pomnik gdzieś w MW

Karolina von Lichtenstein
 

W dniu 1 maja 2013 01:33 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum
<@alojzypupka> napisał:
A do obywatelki Lichtensztajn, według której Aleksander Iwanowicz
Macedonow, zasłużony pracownik SB i wybitny naukowiec, autor
licznych publikacji wprowadzających łysenkizm na nowe tory (publi-
kowanych na łamach "Biologii i Wandy" pod pseudonimem Fyromicz
żeby uniknąć zdemaskowania), był monarchofaszystą, mam tylko jed-
no pytanie: masz ty, dziewczyno, rozum i godnośc Sarmatki?
Miałam przyjemność zapoznać się z pracami Fyromowicza jako takiego,
jednakże bez wiedzy, że to Macedonow. Natomiast, doskonale pamiętam,
że w jednym z wywiadów w "Biologii i Wandzie" Fyromowicz przyznawał
się, że FYROM w jego pseudonimie jest rozwinięciem słów "Faszysta Y
Radzieckiego Obwodu Monarchista". Ciekawam, jak z tego się
wytłumaczycie?

--
KvL

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.