Re: Wandystan: Churał Ludowy - mamy go!

Alojzy Pupka
 

2013/5/1 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>:

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_4.jpg
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_181_145.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_145_5.png

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.