Re: Wandystan: pomnik gdzieś w MW

Alojzy Pupka
 

W dniu 1 maja 2013 16:45 użytkownik K. <jack.rockefeller@...> napisał:

Ciekawam, jak z tego się
wytłumaczycie?
TYLKO WINNY SIĘ TŁUMACZY A JA JESTEM SPIRYTUSOWY
― OCET

(odcinek sponsorowała południowoawarska spółdzielcza wytwórnia
sucharów szkolandzkich im. Gauleitera Kakulskiego)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.