Z podróży

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Towarzysze i Towarzyszki!
Pozdrawiam Ciule z podry i przesyam zdjcie specjalnego pokoju
Prezydenckiego w jednym z hoteli, cakiem interesujcy wystrj:--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.