Re: Wandystan: Z podróży

Alojzy Pupka
 

2013/5/1 Katiuszyn Rewoluty Lepki <krlepki@...>:

Pozdrawiam Ciule z podróży i przesyłam zdjęcie specjalnego pokoju
Prezydenckiego w jednym z hoteli, całkiem interesujący wystrój:
Towarzyszu! My również pozdrawiamy. Jednakże, jeśli chcecie nam
coś pokazać, to nie załącznikiem czy obrazkiem w treści, bo:

[Non-text portions of this message have been removed]
Tak więc upload gdzieś (imidższak, instytut magazynowania grafik
czy łotewer) i link.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.