Re: Wandystan: Z podróży

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Zastanawia mnie tylko czemu nasza gwiazda uciekła z flagi, na tej prowincji
to czasem dziwne rzeczy się spotyka.
Sprała się.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.