Re: Wandystan: Z podróży

Alojzy Pupka
 

W dniu 2 maja 2013 12:08 użytkownik Katiuszyn Rewoluty Lepki
<krlepki@...> napisał:

Zastanawia mnie tylko czemu nasza gwiazda uciekła z flagi, na tej prowincji
to czasem dziwne rzeczy się spotyka.
Bo to chyba nie jest flaga Mandragoratu, tylko zachodniej obłasti
Zongyi Ludowej, czyli Maozedonii. Trochę to nie na miejscu, żeby
tak podkreślać tożsamość lokalną w apartamencie prezydenckim,
mam nadzieję że tow. Radziecka zrobi z tym porządek.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.