Informacja bieżąca


Helmut Walterycz
 

Towarzysze!
W oficjalnych otchłaniach forum RKL toczą się prace na Biblioteką Narodową. Nawołujemy do nadsyłania tekstów.

--
Bonek
KL ds Dorobku Ludowego

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.