trener w WEK poszukiwany!


"Podpułkownik Winnicki
 

W KOrniszonach Las Vandas zwolnilo sie miejsce - dajcie znac na sarmacje,
kto tam jeszcze publikuje, albo - jesli tu sa chetni - zglaszajcie sie!

http://www.xperteleven.com/?lid=282130

--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.