Re: Artykul o sozjalizmie i Wandystanie.

pmk
 

Super! Widać duży postęp i o to chodzi! Oby tak dalej
towarzyszu, Partia jest zadowolona ;>--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Artykuł o sozjalizmie i Wandystanie. pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11147&p=112616#p112616.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.