Re: Artykul o sozjalizmie i Wandystanie.

pmk
 

Bo jedyna słuszna partia to KPS(w) :)--
Aki Abe von Akihito

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Artykuł o sozjalizmie i Wandystanie. pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11147&p=112617#p112617.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.