Re: Lista zabytkow Wandystanu!

pmk
 

Jakbyśmy mieli wszystkie zabytki wskazywać, to zabrakło
by czasu i miejsca. Zresztą - można by z miejsca zgłosić
cały Komitet Centralny KPS(w) - i wyszło by na to samo.
Pozwiedzajcie towarzyszu strony Wandystanu - w
szczególności Genosse (gws.wandystan.eu), to na pewno coś
poznajdujecie.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Lista zabytków Wandystanu! pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11145&p=112630#p112630.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.