Re: Lista zabytkow Wandystanu!

pmk
 

Dziękuję za źródła towarzysze.
Mam jeszcze pytanie odnośnie od opisów zabytków.
Mianowicie chciałbym z nich skorzystać podczas wklejania
zabytków, z racji tego, iż po pierwsze są dobrze
napisane, po drugie nie czuję się kompetentny na tyle, by
sam je pisać. Wobec tego chciałbym wiedzieć kto jest
autorem tych opisów, jeżeli jest to jedna osoba to bardzo
miło, jeżeli wiele to może podpisywać zabytki jakimś
zbiorowym autorem np. Szanowny Obywatel MW, albo coś w ten
deseń--
Tytus Aureliusz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Lista zabytków Wandystanu! pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11145&p=112646#p112646.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.