Uchwala upamietniajaca WC

pmk
 

Towarzysze!

Sejm uchwalił uchwałę upamiętniająca Wandejski
Czerwiec! Wprawdzie jej ostateczna wersja jest mocno
wykastrowana, czy inaczej mówiąc bardzo mocno
przeinaczona, to jednak sądzę, że pozostaje naszym
wandejskiem sukcesem :)
http://prawo.sarmacja.org/akt,6023.html--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Uchwała upamiętniająca WC pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11169&p=112827#p112827.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.