Re: Uchwala upamietniajaca WC

pmk
 

Czytam i czytam tak o Wandejskim Czerwcu i nie wiem co to
takiego. Co się wtedy wydarzyło?--
Aki Abe von Akihito

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Uchwała upamiętniająca WC pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11169&p=112829#p112829.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.