Re: Uchwala upamietniajaca WC

pmk
 

justify:nvyhix1x

Aki Abe von Akihito:
Czytam i czytam tak o Wandejskim Czerwcu i nie wiem co to
takiego. Co się wtedy wydarzyło?
W skrócie, były to wydarzenia które doprowadziły do
zerwania poprzedniej unii Mandragoratu z Księstwem. Bo
trzeba wam wiedzieć, że Wandystan powstał pod koniec 2004
roku jako niepodległe państwo (założone przez Sarmatów
rozczarowanych autokratycznym i nieuczciwym postępowaniem
pierwszego księcia Sarmacji, Piotra Mikołaja), po czym
przez rok (maj 2006 − czerwiec 2007) znajdował się w
unii z KS. To były zdecydowanie inne czasy, inne było
Księstwo i inna była też unia. Rządził wciąż pierwszy
książę (który dziś, po latach, od wielu swoich
ówczesnych postępków się dystansuje i zajmuje na scenie
politycznej miejsce w awangardzie burżuazyjnych
socjaldemokratów, ale wówczas trzymał państwo żelazną
ręką i niezadowolenie wzbudzał w nim każdy sprzeciw
wobec jego konserwatywnego stylu rządzenia) i
społeczeństwo też nie było tak jak dziś obywatelskie,
za to aktywność była dużo żywsza, a pozycja dwu
mandragorów Wandystanu (obecnie ja zajmuje jednocześnie
oba te stanowiska, ale wiąże się to z bardzo niewielkimi
uprawnieniami) była bardzo silna zarówno wewnątrz
Mandragoratu, jak i w całym Księstwie − dość
powiedzieć że mogli oni zablokować zmiany konstytucji.
Wielu skrajnym monarchistom, na czele z samym księciem
(który przecież przystał wcześniej na takie
rozwiązanie) nie podobała się ta sytuacja i szykanowali
Mandragorat (jak − to długa historia, ale były np.
podnoszone przez tzw. bazylian hasła nie zatrudniania
Wandejczyków w systemie i wyplenienia czerwonej zarazy), co
z kolei nie podobało się nam, w MW. Czarę goryczy
przelało postawienie w ówczesnym systemie gospodarczym
Syriusz, bez naszej zgody, pomnika księcia w samym centrum
Genosse-Wanda-Stadt. Wywołało to gwałtowną reakcję z
naszej strony, a mianowicie deklarację ówczesnego
prezydenta, tow. Bruthusa Peruna (dziś znany jako Anarchia
Napalm Perun), o wysadzeniu tegoż. W tym momencie sytuacja
była już bardzo gorąca i mimo podejmowanych jeszcze prób
załagodzenia sytuacji i doprowadzenia do jakiegoś
cywilizowanego rozwiązania (choćby rozwiązania unii w
cywilizowany sposób), eskalowała w niesamowitym tempie.
Ostatecznie ujawnienie zapisu przebiegu zamkniętego czata
Wandejczyków − tzw. taśmy Ciupaka − którzy bez
ogródek rozmawiali jak rozwiązać sytuację, w tym
rozważali jak wyjść z unii najkorzystniej dla siebie,
zostało potraktowane przez Piotra Mikołaja i jego
współpracowników jako pretekst do złamania konstytucji,
podeptania swobód obywatelskich, aresztowania
nieposłusznych i powołania KON − Komitetu Ocalenia
Narodowego. W tej sytuacji nie było już innego wyjścia,
niż natychmiastowe odejście Mandragoratu z Księstwa.

To tak najbardziej chyba jak się da pokrótce. Trochę
więcej szczegółów znajdziecie tu:
http://wandystan.eu/w/Historia
Tylko ostrzegam, że sporo linków prowadzi do brakujących
fragmentów historii. Ale akurat czasy Wandejskiego Czerwca
i wydarzeń towarzyszących są dość szczegółowo
opisane.

/justify:nvyhix1x--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Uchwała upamiętniająca WC pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11169&p=112850#p112850.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.