Re: Uchwala upamietniajaca WC

pmk
 

Wowo, jakby troszkę podrasować, pokolorować, ewentualnie
obrazeczek wstawić (wysadzonego pomnika!) to by idealnie
się nadawało na artykuł! Towarzyszu Pupka, może się
udałoby?--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Uchwała upamiętniająca WC pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11169&p=112944#p112944.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.