Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

Aki Abe von Akihito:
Muszę dołączyć do listy dyskusyjnej?
Nie jest to obowiązkowe, ale zawsze mile widziane :)--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11184&p=112999#p112999.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.