Re: Wandystan: Watek matrymonialny


"Podpułkownik Winnicki
 

hahahahahhaha <3


W dniu 10 sierpnia 2013 15:18 użytkownik Alojzy Pupka <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

**


Pewien anonimowy król senior zza morza rozgląda się za
dobrą, gorącą partią. Chętnych umówię na randkę w
ciemno.

PS. Nie, nie mówimy tu o Pawle Svobodzie!

--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska
egzystencja, w wątku Wątek matrymonialny pod adresem
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11462&p=116414#p116414.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW
nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.