Re: Watek matrymonialny


pmk
 

Randka w ciemno zawsze na propsie, tym bardziej że
małżonek mnie porzucił, scholandzki pedał.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wątek matrymonialny pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11462&p=116483#p116483.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.