Re: Wandystan: Przywrocenie pozyczek rolniczych


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Super, jak tylko wrócę z daczy złoże wniosek o kaske przynajmniej z pkt.1

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.