Re: Wandystan: Przywrocenie pozyczek rolniczych


"Podpułkownik Winnicki
 

A jak się PGR tłumaczy na język systemowy? "Gospodarstwo prywatne"?


2013/8/17 Katiuszyn Rewoluty Lepki <krlepki@...>

Super, jak tylko wrócę z daczy złoże wniosek o kaske przynajmniej z pkt.1


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

Yahoo! Groups Links
--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.