Re: Wandystan: Przywrocenie pozyczek rolniczych


Alojzy Pupka
 

2013/8/22 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@...>:

A jak się PGR tłumaczy na język systemowy? "Gospodarstwo prywatne"?
Dokładnie tak. Zastanawiam się tylko, jak to teraz wygląda
z opłacalnością, skoro się zużywają? Tzn. wiem, że systemow-
cy mówią, że się i tak opłaca, ale liczył ktoś? I przy ilu jest
optimum?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.