Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

Nie zgadzam się, kurde tytuły są wandne, tak jak stopnie
w wojsku czy medale. Sami przyznaliście że nowi w KS się
pdniecają tytułami, więc trzeba tym nowym pokazać że
prawidłową reakcją na wsiowe tytułu KS jest dumne
noszenie tytułu podlorda. A po za tym ja chce mieć tytuł
:P--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120202#p120202.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.